• Siyah Instagram Simge
  • Black Twitter Icon
  • Siyah Facebook Simge

Copyright © Killjoy 2017. All rights reserved.

chav royal

Chav Royal

Viktorya Dönemi -19yy- Kadın Bedeni Politikalarına Bir Başkaldırı

Editör: Sebla Bayoğlu

 

 

19.yy İngiltere’sinde 64 yıl hüküm sürmüş bir kadın Viktorya. Kadın olması ataerkil düzenin açtığı yolu devam ettirmesine engel olmamış, aksine bir devrin belki de en korkunç yaptırımlarını uygulamıştı. Kraliçe’ye göre kadın "anne"ydi, hizmet etmesi gereken, cinsel kimliğini saklaması ve toplumsal hayata karışıp "ben de varım" dememesi gereken kişiydi. Yine Viktorya’ya göre; erkek her gördüğünden kadın figürü çıkaran, sadece haz almaya odaklı bir canlıydı. Hayvanat bahçelerinde hayvanlara pantolon giydirilmesi, masa ayaklarının bacağa benzetildiği için örtülerle kapatılması, göğüs, bacak gibi kelimelerin yasak olması bunun en büyük göstergelerindendi. Kraliçe’ye göre Havva, Adem’i kandırarak dünyaya sürülmelerine sebep olduğu için bütün kadınlar doğum yaparken acılar içinde kıvranmalıydı.

Bu yaptırımlar içinde yaşamını sürdürmeye çalışan orta sınıf birkaç kadın, "kötü kadın", "iffetli kadın", "görgü kuralları" tanımlamalarını reddederek kendi hayatlarında söz sahibi olabilmek için mücadeleye başladı. Orta sınıf kadınların başlattığı bu harekete, çok geçmeden işçi sınıfı kadınları da katıldı. Zor koşullar altında çalışan bu kadınlar aynı zamanda cinsiyetleri yüzünden de aşağılanıp sömürülüyorlardı. Bu dönemde kadınların oy kullanması birçok erkek ve kadın tarafından hastalıklı bir düşünce olarak görülüyordu. Kadınlar seçme konusundaki kararsızlıklarını parlamentoya yansıtmamalı, evdeki görevlerini bilmeliydiler. Büyük adaletsizliklerle dolu Kraliçe Viktorya Dönemi sonunda, yoğun baskı altında bırakılan her sınıftan kadın, özgürlükleri için birlikte mücadele etti. Bu mücadelenin yayılmasına önderlik eden Millicent Fawcett gibi sayısız isme saygılarımızla,

Killjoy Magazine

** Bütün tasarımlar ve kıyafetler Sebla Bayoğlu ve Buse Çubukçu'ya aittir.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now